photo Réseau Santé Bruxellois

Ik raadpleeg mijn online medisch dossierMijn dokter en ik, wij hebben zo veel te delen.

Informatie Covid-19

Waar gebeuren de COVID-19-tests?

Een interactieve kaart toont de verschillende screeningcentra van het Gewest op de website van de GGC, in het gedeelte over COVID19.

Waar vindt u de resultaten van de COVID-19-tests?

 • Als u de houder bent van het globaal medisch dossier, zit het resultaat van deze patiënt automatisch in uw eHealthbox.
 • Als tijdens de codering in Cyberlab een arts (collega die kan overnemen als u op reis vertrekt, ziek bent, …) vermeld wordt in de rubriek « copy to », ontvangt ook hij de resultaten (ongeacht of hij houder is van het globaal medisch dossier van de patiënt).
 • U kan altijd een therapeutische band aanmaken met de patiënt die heeft ingestemd met het delen van zijn gegevens, zodat u zijn resultaten kan inkijken op het Gezondheidsnetwerk.

Bij problemen :

U kan contact opnemen met « Memo » (02 223 00 00 of tech@memo.be voorbehouden aan artsen). Het callcenter mag wel geen resultaten meedelen. Het mag u alleen informeren over de beschikbaarheid van een resultaat en u helpen met de analyse van het probleem (+ de opvolging doen met het labo) als er zich een voordoet.

Wat kan u doen voor patiënten die terugkeren uit een rode of oranje zone?

Als een patiënt terugkeert uit een rode of oranje zone, ontvangt hij, na het invullen van het formulier van buitenlandse zaken, een QR Code en een sms-bericht met een CPC (Corona test Prescription Code) van 16 tekens.

 • De QR Code heeft in feite enkel nut voor de douane. Ze zorgt ervoor dat de patiënt de grens kan oversteken.
 • De CPC (Corona test Prescription Code) wordt per sms naar de burger gestuurd en bestaat uit 16 karakters, meer bepaald 4 blokken van 4 cijfers en / of letters. Een geldige CPC laat de terugbetaling van de test toe voor verzekerden in België. Uw patiënt kan naar een testcentrum of naar uw eigen praktijk gaan als u het uitstrijkje zelf wilt doen. Pas op, sommige centra kunnen een e-formulier niet opnieuw uitvoeren, dus uw patiënt moet eerst navraag doen en eventueel een recept opstellen.  Als u uw patiënt screent in uw praktijk, moet u deze CPC echter invoeren in een daarvoor bestemde applicatie. Alle informatie over dit onderwerp vindt u op de website van corona-tracking.info.Brusselsgezondheidsnetwerk

De Sumehr, een nuttige bondgenoot tegen de Covid-19

In België zijn er 4 gezondheidsnetwerken die samen verbonden zijn. Ze bieden u snel toegang tot de belangrijkste gezondheidsdocumenten van een patiënt, waar u ook bent.

Wanneer de huisartsen de kans krijgen, is het daarom belangrijk dat, in het oog van een mogelijke ziekenhuisopname en in het belang van de patiënt, ze een kwaliteitsvolle SUMEHR met alle relevante gegevens opstellen, onderhouden en delen.

Wat is een goede SUMEHR? Dit is een up-to-date SUMEHR, die hoofdzakelijk volgende elementen omvat:

 • contact/vertrouwenspersonen
 • de huidige gezondheidsproblemen van de patiënt
 • de pertinente medische en heelkundige geschiedenis
 • de Observaties na de laatste onderzoeken
 • de actuele medicatielijst van de patiënt
 • de Vaccinatiestatus
 • – de Allergieën

We zijn ervan bewust dat in deze tijden van crisis het niet altijd gemakkelijk is de SUMEHR up-to-date te houden maar net nu zijn deze gegevens cruciaal. Hoe relevanter en actuele patiëntgegevens ter beschikking gesteld zijn, hoe effectiever de ziekenhuisopname zal verlopen.

Onze gedachten zijn bij jullie die vechten om levens te redden!

Patiënt toegang tot zijn sumehr

Voor het veilig en elektronisch delen van gezondheidsgegevens

Sinds 15 januari 2019 heeft de patiënt standaard toegang tot zijn sumehr.

Op verzoek van de huisartsen heeft Abrumet de toegang van de patiënt tot zijn gezondheidssamenvatting (Sumehr) standaard geactiveerd. Op deze manier wil Abrumet het leven gemakkelijker maken voor de meerderheid van de huisartsen die hun patiënten de mogelijkheid wil geven de inhoud van hun sumehr te lezen. Hiervoor logt de patiënt zoals gewoonlijk in op het beveiligde portaal van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Bepaalde ziekenhuisdocumenten kunnen ook door de huisarts voor de patiënt toegankelijk worden gemaakt. Elke huisarts behoudt echter de vrijheid om de technische instelling uit te voeren zoals hij dat zelf wenst.

Wilt u de toegang van de patiënt tot zijn gezondheidsdocumenten aanpassen?

Ontdek de video waarin wordt uitgelegd hoe u uw instellingen in het algemeen kan beheren en hoe u de toegang tot een specifiek document kan aanpassen. Meld u vervolgens aan op het BGN webportaal en stel uw gewenste instellingen bij.

eHealthacademy: Leer de e-gezondheidstools te gebruiken!

U vindt hier alle Brusselse initiatieven die u op weg helpen om e-gezondheid beter te begrijpen.
Wij begeleiden u om het elektronisch delen van gezondheidsgegevens aan te leren. Voortaan bent u niet meer alleen.

SAMEN CONNECTEREN!

Nieuwsbrief

Ik blijf op de hoogte van de ontwikkeling van het Brusselse Gezondheidsnetwerk

 

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk voor zorgverstrekkers: Kies ervoor om het gecomputeriseerde medische dossier van uw patiënten te delen

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om gecomputeriseerde gezondheidsdocumenten (testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt .

Wanneer een patiënt verschillende zorgverstrekkers raadpleegt of het slachtoffer is van een ongeval of in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen alle zorgstrekkers die in deze gevallen ingrijpen, toegang krijgen tot informatie die betrekking heeft op de patiënt en dit met zijn of haar toestemming.

De voordelen van het gedeelde medische dossier?

Deze uitwisseling van medische informatie tussen zorgverstrekkers vergemakkelijkt de patiëntenzorg en verbetert de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk hebt u als arts toegang in realtime en op een veilige manier tot bepaalde medische documenten van uw patiënten. De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen afkomstig zijn van gezondheidsinstellingen in heel België.

Leden en ziekenhuizen die op het Brusselse Gezondheidsnetwerk zijn aangesloten