Ziekenhuizen die aan het Brusselse Gezondheidsnetwerk deelnemen

Alle Brusselse ziekenhuizen zijn op het Brusselse Gezondheidsnetwerk aangesloten.

De medische documenten van de patiënten waarnaar op het Brusselse Gezondheidsnetwerk wordt verwezen, kunnen door alle Brusselse ziekenhuizen worden geraadpleegd. 

Dankzij het federale project dat de 4 Belgische gezondheidsnetwerken met elkaar verbindt, kunnen de medische documenten van de patiënten in alle zorginstellingen van het land worden geraadpleegd, op voorwaarde dat de arts die ze raadpleegt een geldige therapeutische relatie met de patiënt heeft.