Wat is Abrumet?

De vzw Abrumet werd opgericht in 2005. Ze verenigt alle Brusselse privé-, openbare en universitaire ziekenhuizen met de Brusselse huisartsenverenigingen; de FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes Bruxellois) en de BHAK (Brusselse Huisartsen Kring).

De samenwerking tussen al deze belangrijke actoren in de gezondheidszorg heeft geleid tot de oprichting van de vzw Abrumet en de ontwikkeling van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Haar voornaamste missie bestaat erin het leven te beschermen door de relevante medische gegevens van patiënten toegankelijk te maken voor alle artsen die instaan voor hun behandeling.