Veiligheid en vertrouwelijkheid!

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk maakt gebruik van streng beveiligde technologieën die voldoen aan de door het eHealth-platform bepaalde criteria. Alle gegevens worden over de hele lijn vercijferd. Alle toegangen tot de in het repertorium opgenomen documenten worden getraceerd.

De toegang tot een medisch document is voorbehouden aan artsen die een therapeutische relatie met de betrokken patiënt hebben. Voor deze volledig beveiligde toegang is vooraf de goedkeuring van de patiënt nodig in de vorm van een toestemming. Zorgverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim en het gebruik van uw gezondheidsgegevens zonder machtiging is bij de wet strafbaar[1]. De patiënt kan zien welke artsen zijn medische gegevens raadplegen; hij kan de toegang van bepaalde artsen en tot bepaalde documenten toestaan of weigeren.
Het Brusselse Gezondheidsnetwerk leeft de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet betreffende de rechten van de patiënt na.

[1] Feit dat in aanmerking kan komen voor strafrechtelijke vervolging: ‘art. 458 van het Strafwetboek’