Inschrijving van een minderjarige

Wat de inschrijving van minderjarige kinderen betreft, hebben zij vanaf de leeftijd van zestien jaar de mogelijkheid om zelf hun toestemming te (laten) registreren. Vóór de leeftijd van zestien jaar komt dit recht toe aan hun wettelijke vertegenwoordiger.

  • Als het minderjarige kind over een ISI- of ISI+kaart beschikt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger de huisarts, de opnamedienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen en de apothekers vragen om de toestemming van het kind te registreren.
  • Als het minderjarige kind niet over een eID-identiteitskaart noch over een ISI/ISI+kaart beschikt, gelieve dan het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.