In geval van misbruik

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek is het zonder machtiging raadplegen van een document vervolgbaar.

  • Als u een onrechtmatige toegang tot een van uw gezondheidsdocumenten opmerkt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betrokken arts om de reden van zijn toegang te begrijpen. Indien nodig kunt u een gerechtelijke procedure beginnen.
  • Lijkt het u moeilijk om rechtstreeks contact op te nemen met de arts, richt u dan
    • direct tot de ombudsdienst van het ziekenhuis waar deze arts werkzaam is.
    • Als het om een huisarts gaat, neem dan contact op met de federale ombudsman.