Hoe werkt het Brusselse Gezondheidsnetwerk?

  1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van het Brusselse Gezondheidsnetwerk dienen artsen en patiënten te zijn ingeschreven.
  1. Alleen de artsen die een therapeutische relatiemet een patiënt hebben, kunnen met de goedkeuring van de patiënt in kwestie toegang krijgen tot diens medische gegevens.
  1. De door ziekenhuizen, laboratoria en zorginstellingen uitgegeven medische documenten blijven bewaard op de plek waar ze werden aangemaakt en zijn 24 uur per dag toegankelijk voor de artsen binnen en buiten de ziekenhuizen. Alleen de verwijzingen naar deze documenten zijn gecentraliseerd.
  1. De artsen publiceren niet hun volledige patiëntendossiers. Ze publiceren alleen de documenten die relevant zijn voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt.
  1. Artsen besparen tijd en winnen aan efficiëntie omdat ze een totaalbeeld hebben van de gezondheid van de patiënt.
  1. Deze benadering versterkt de integratie van de eerstelijnszorg. In geval van medische wachtdiensten wordt de behandeling vergemakkelijkt door de toegang tot de gedeelde documenten. De wachtarts kan op zijn beurt een voorlopig medisch overzicht opstellen.