Een wettelijke verantwoordelijke aangeven

In het artikel IV van de wet betreffende de rechten van de patiënten heeft een patiënt het recht om te worden vertegenwoordigd.

Er kunnen twee scenario’s ontstaan:

  1. minderjarige patiënten
  2. meerderjarige patiënten die volgens de beroepsbeoefenaar feitelijk niet in staat zijn om hun wil te uiten (bv. persoon in coma)

Praktisch gezien, in het kader van het elektronisch delen van gezondheidsgegevens, moet deze wettelijke aansprakelijkheidsrelatie handmatig worden vastgelegd door het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratie van Abrumet.

De wettelijke voogd heeft dezelfde rechten als de patiënt. Via het beveiligde portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk kan hij toegang krijgen tot de documenten van de patiënt waarvan hij de wettelijke vertegenwoordiger is die op de gezondheidsnetwerken wordt gedeeld. Er is besloten dat de wettelijke voogd van een kind jonger dan 16 jaar de inhoud van een medisch document niet elektronisch kan lezen. Hij zal dit recht altijd kunnen uitoefenen en de inhoud van de documenten op papier kunnen raadplegen door het verzoek bij de zorgaanbieder in te dienen.

Lees onze andere vragen over het registreren van een minderjarig kind of van een wilonbekwame persoon.

Dit artikel, gepubliceerd over de FOD volksgezondheid, verklaart heel goed deze notie van wettelijke vertegenwoordiger.