Worden al mijn gegevens gedeeld?

Huisartsen delen niet hun volledige patiëntendossier. Ze publiceren alleen de informatie die relevant is voor de continuïteit van de zorg voor de patiënt in de vorm van een beknopt medisch dossier (Sumehr).

Elke ziekenhuisinstelling/arts beslist zelf wat hij of zij al dan niet op het Brusselse Gezondheidsnetwerk publiceert, maar is verplicht de persoonlijke levenssfeer van de patiënt te respecteren. Als u niet wenst dat bepaalde informatie wordt gedeeld, kunt u de zorgverlener in kwestie rechtstreeks vragen deze informatie niet te delen. U beschikt nadien in ieder geval over de mogelijkheid om een specifiek document te verbergen.