Wie heeft er toegang tot mijn dossier?

Ontdek in beeld welke zorgverleners toegang hebben tot uw gedeelde documenten op de veilige gezondheidsnetwerken

 

De zorgverleners met wie u een zorg- of therapeutische relatie heeft, of met andere woorden degenen die u in het strikte kader van de zorgkwaliteit en -continuïteit behandelen. Het gaat bijvoorbeeld om uw huisarts of specialist, apotheker, kinesitherapeut, verloskundige, tandarts, verplegend of paramedisch personeel. Dit betekent dat de arbeidsgeneesheer, de geneesheer van uw ziekenfonds en van uw verzekeringsmaatschappij geen toegang tot uw gegevens hebben.