Welke gegevens worden gedeeld

Deze video legt u uit welke gezondheidsdocumenten  worden gedeeld op het Brussels Gezondheidsnetwerk.

 

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • gezondheidssamenvatting die door uw huisarts is opgesteld  (ook Sumehr genoemd in medisch jargon)
  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • medicijnen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
  • consultatiebrief
  • bij ontslag uit het ziekenhuis aan uw huisarts meegedeelde informatie

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde gedeeld gezondheidsdossier.

Genetische gegevens worden echter als bijzonder gevoelig beschouwd en daarom hebben alleen artsen recht op toegang tot deze gegevens.