Wat is de nieuwe regel voor de geldigheid van voorschriften?

Vanaf 1 november 2019 is er een nieuwe regel van toepassing voor de geldigheid van uw voorschriften. Ontdek de video waarin deze nieuwe regel wordt uitgelegd (coming soon).

  • Voorheen kon een voorgeschreven geneesmiddel onbeperkt in de tijd door een apotheker worden afgeleverd terwijl de ziekteverzekering dit geneesmiddel terugbetaalde ‘tot het einde van de 3e maand die volgt op de voorschrijfdatum’.
  • Vanaf 1 november 2019worden de termijn waarbinnen een apotheker een geneesmiddel mag afleveren en de termijn waarbinnen dit geneesmiddel door de ziekteverzekering vergoedbaar is op elkaar afgestemd.

Vanaf 1 november 2019 zijn uw voorschriften standaard 3 maanden geldig. U behoudt echter de vrijheid om de geldigheidsduur van uw voorschriften aan te passen: ofwel korter dan 3 maanden, ofwel geldig tot maximaal 1 jaar. Vergeet dus niet uitdrukkelijk de ‘einddatum van de uitvoerbaarheid’ op uw elektronische of papieren voorschrift te vermelden. 

Het voordeel van deze nieuwe regelgeving?

Een eenvoudiger en transparanter systeem voor de voorschrijvers, de apothekers en de patiënten.  Deze regel maakt het vooral mogelijk om beter aan te sluiten op de realiteit van de ontwikkeling van de gezondheid van elk van uw patiënten.

Op welke voorschriften is deze nieuwe regel van toepassing?

Op alle voorschriften van huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen.

De regel is ook van toepassing op de voorschriften voor farmaceutische producten, met uitzondering van producten die tot de bandagisterie behoren.

De nieuwe modellen van papieren voorschrift en bewijs van voorschrift: 

Deze kunnen worden gebruikt vanaf 1 november 2019 en zullen verplicht zijn vanaf 1 februari 2020.

De nieuwe elektronische voorschriften: 

De medische softwarepakketten en de webtoepassing Paris zullen vóór 31 mei 2020 worden aangepast. Tijdens deze aanpassingsperiode zal het niet mogelijk zijn om de standaardgeldigheid van 3 maanden van de elektronische voorschriften aan te passen, tenzij uw softwareleverancier deze nieuwe functionaliteit al heeft aangepast.

Ter herinnering: het elektronische voorschrift wordt verplicht vanaf 1 januari 2020. Met ingang van deze datum zal het ‘papieren’ voorschrift alleen nog in uitzonderlijke situatie toegelaten zijn.

Raadpleeg de website van het RIVIZ voor aanvullende informatie.