Uw toestemming intrekken

U kunt op elk ogenblik uw toestemming intrekken op dezelfde manier als u deze heeft gegeven of via dit pdf-formulier.

Trek uw toestemming alleen in als u niet meer akkoord gaat met het beveiligd elektronisch delen van uw gezondheidsdocumenten. In dat geval worden alle diensten waarvoor de toestemming geldt geïnactiveerd. Als u uw toestemming intrekt, heeft u, en met u de artsen, geen toegang meer tot de via de gezondheidsnetwerken gedeelde documenten. Uw huisarts kan uw medische documenten nog wel via de andere bestaande communicatiekanalen ontvangen (post, e-mail enz.).

U ontvangt geen officieel document van uw uitschrijving.