Nagaan wie er toegang tot mijn documenten heeft gehad

Alle toegangen tot uw gegevens worden getraceerd. Alleen de artsen die een geldige therapeutische relatie met u hebben, kunnen toegang krijgen tot uw medische gegevens. Het is echter mogelijk dat u al deze personen niet persoonlijk kent. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u in een ziekenhuis door een team wordt behandeld.

In ‘toegangshistoriek’ ziet u welke arts toegang heeft gehad tot uw volledige gedeeld gezondheidsdossier en wanneer. Als u precies wilt zien welk document werd geraadpleegd, selecteer dan het document in kwestie en klik op de link ‘Tracering zien’.