Een zorgverlener uitsluiten van een specifiek document

Om dit te doen, gaat u naar ‘mijn dossier’, ‘documenten’ en selecteert u het document waarvan u de toegang voor een zorgverlener wenst te beperken. Klik op ‘beheren’, selecteer de optie ‘dit document is toegankelijk voor alle artsen die een toegangsmachtiging hebben behalve’ en vul de naam van de arts in onder ‘een verbod toevoegen’.