De toegang tot een document beperken voor een/meerdere artsen van mijn keuze.

Standaard beperkt u de toegang tot een specifiek document voor alle artsen met uitzondering van diegene(n) die u aanwijst. Deze vertrouwelijkheidsoptie beperkt de toegang voor elke gezondheidswerker die bij uw behandeling betrokken zou kunnen zijn (bijv.: wachtarts, spoedarts enz.) aanzienlijk. Gebruik deze functie dan ook alleen voor zeer gevoelige documenten.

Selecteer een document en klik op ‘beheren’. Selecteer de optie ‘dit document is uitsluitend toegankelijk voor’ en vul de naam van de arts in onder ‘een machtiging toevoegen’.