De patiënt inzage geven in zijn of haar medisch gegevens verstrekt door de ziekenhuizen

Ook de ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie te activeren in hun medische software en zo de patiënt toegang te verlenen tot de inhoud van de gegevens die zij publiceren.

De voorwaarden voor toegang (onmiddellijk, na een bepaalde termijn of geen toegang) kunnen worden aangepast via de instellingen van de medische software van ziekenhuizen (DPI) op basis van de verschillende soorten documenten die op het gezondheidsnetwerk worden gedeeld in het kader van elektronische uitwisseling.

De medische directie van elke zorginstelling bepaalt zelf de voorwaarden voor publicatie en toegang voor de patiënt. Men kan zich dan ook voorstellen dat sommige patiënten in het begin te maken krijgen met uiteenlopende situaties, afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.