De patiënt inzage geven in zijn of haar medisch gegevens verstrekt door de ziekenhuizen

Ook de ziekenhuizen hebben als producent van gezondheidsgegevens de mogelijkheid om de optie te activeren in hun medische software en zo de patiënt toegang te verlenen tot de inhoud van de gegevens die zij publiceren.

De voorwaarden voor toegang (onmiddellijk, na een bepaalde termijn, vrijgeefbaar door de auteur van het document of geen toegang of geen toegang) kunnen worden aangepast via de instellingen van de medische software van ziekenhuizen (DPI) op basis van de verschillende soorten documenten die op het gezondheidsnetwerk worden gedeeld in het kader van elektronische uitwisseling.

Bepaalde documenten afkomstig van ziekenhuizen hebben een bijzondere status omdat ze de aanwezigheid van een behandelend arts nodig hebben om de inhoud onder de beste omstandigheden aan de patiënt te onthullen. Deze documenten kunnen de statut ‘vrijgeefbaar door de behandelend arts’ hebben. Vraag uw arts om uw documenten vrij te geven zodra zij de inhoud van uw ziekenhuisrapport hebben verklaard. Hij zal het voor elk document manueel moeten doen via zijn beveiligde webportaal. Ontdek de stappen die je moet volgen in het tweede deel van de video.

De medische directie van elke zorginstelling bepaalt zelf de voorwaarden voor publicatie en toegang voor de patiënt. Men kan zich dan ook voorstellen dat sommige patiënten in het begin te maken krijgen met uiteenlopende situaties, afhankelijk van de beslissingen van de verschillende instellingen waar zij werden behandeld.