De patiënt inzage geven in zijn of haar medisch dossier

In het kader van het 10e actiepunt van het federale programma e-gezondheid kunnen patiënten nu langs digitale weg de inhoud van hun medisch dossier inzien en lezen. Als huisarts kunt u deze optie eenvoudig en definitief activeren via de portaalsite van het Brussels Gezondheidsnetwerk. Ontdek de handleiding en de verklarende brief aan huisartsen over dit onderwerp.

Wanneer een patiënt u raadpleegt, registreert u belangrijke informatie over de consultatie in het patiëntendossier. Indien uw patiënt op voorhand heeft ingestemd met het elektronisch delen van zijn gegevens EN al naargelang van toepassing, kunt u beslissen om een medische samenvatting (sumehr) te publiceren of om de bestaande samenvatting bij te werken. Via de confirguratieopties kunt u kiezen of uw patiënten direct toegang krijgen tot hun gegevens of pas 30 dagen na publicatie op het netwerk. Door activatie van deze optie geeft u de patiënt toegang tot documenten die enkel van uw hand zijn. De termijn van 30 dagen stelt de zorgverstrekkers in staat kennis te nemen van de resultaten om hun patiënten in de best mogelijke omstandigheden op de hoogte te brengen. Soms is deze termijn niet nodig omdat de patiënt reeds tijdens de consultatie op de hoogte werd gesteld van de inhoud van de samenvatting. Raadpleeg de handleiding om deze instellingen te activeren.