Welke gegevens worden gedeeld

Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor uw behandeling.

Het gaat bijvoorbeeld om:

  • beknopt medisch dossier (Sumehr)
  • resultaten van bloedonderzoeken
  • röntgenfoto’s
  • medicijnen die u werden voorgeschreven en afgeleverd
  • consultatiebrief
  • bij ontslag uit het ziekenhuis aan uw huisarts meegedeelde informatie

Al deze gegevens samen vormen het zogenoemde gedeeld gezondheidsdossier.

Genetische gegevens worden echter als bijzonder gevoelig beschouwd en daarom hebben alleen artsen recht op toegang tot deze gegevens.