Wat betekent zorgcontinuïteit?

In de loop van uw leven raadpleegt u verschillende zorgverleners. Elk van deze zorgverstrekkers stelt een dossier op met betrekking tot uw gezondheid. Helaas zijn deze dossiers niet met elkaar verbonden. Dit maakt dat belangrijke informatie soms ontbreekt wanneer u zich tot een arts wendt.

Daarnaast kan iedereen onverwachts iets overkomen waardoor hij een andere dan zijn vaste arts moet raadplegen (wachtarts, spoedarts, andere specialist enz.). Deze is niet op de hoogte van uw medische voorgeschiedenis.

Waar u ook wordt behandeld in België, dankzij het Brusselse Gezondheidsnetwerk kunnen alle aangesloten artsen 24 uur per dag toegang krijgen tot uw gedeelde gezondheidsgegevens, op voorwaarde uiteraard dat u op voorhand uw toestemming heeft gegeven. De informatie is dus zelfs toegankelijk voor artsen die u nog niet kennen maar wel voor uw behandeling komen in te staan.