Toegang van patiënt tot eigen gegevens

Sinds mei 2018 kan u als patiënt bij Abrumet op een veilige manier toegang krijgen tot uw gedeelde gegevens via de portaalsite van het Brusselse Gezondheidsnetwerk. Sinds 15 januari 2019 hebt u standaard toegang tot de inhoud van uw medische samenvatting (Sumehr), gedeeld door uw huisarts, tenzij de toegangsinstellingen werden gewijzigd.

Dit zijn de noodzakelijke voorwaarden voor toegang:

  1. U hebt geïnformeerde toestemming gegeven voor het elektronisch delen van uw gegevens
  2. Het document werd gedeeld op het netwerk door de geraadpleegde arts/het ziekenhuis
  3. De dokter/het ziekenhuis heeft daadwerkelijk beslist om dit document voor u toegankelijk te maken EN heeft daarvoor de nodige bewerkingen in zijn medische software uitgevoerd.
    1. Dit document is onmiddelijk beschikbaar
    2. Dit document is 30 dagen na het delen op het Brussels Gezondheidsnetwerk toegankelijk

Waarom duurt het 30 dagen vooraleer het document voor de patiënt toegankelijk is?

Wanneer u testresultaten ontvangt, is het belangrijk dat u zich laat vergezellen door een medische beroepsbeoefenaar die de draagwijdte van uw resultaten in de beste omstandigheden kan uitleggen. Indien u uw resultaten echter vóór dit tijdstip wenst te ontvangen, neem dan rechtstreeks contact op met uw arts.

Mijn onderzoek dateert van een maand geleden en ik zie mijn resultaten niet.

Elke arts/ziekenhuisinstelling kan beslissen om gedeelde documenten al dan niet zichtbaar te maken voor de patiënt. Bovendien moet elke beslissing gepaard gaan met een technische bewerking van de medische software om een dergelijke toegang mogelijk te maken. In de praktijk zal het zelfs in dit geval soms nodig zijn om enkele weken te wachten vooraleer de toegang tot uw gegevens volledig operationeel is.

U hebt waarschijnlijk andere vragen over dit onderwerp, aarzel niet om onze andere FAQ te raadplegen.