Over welke specifieke toegangsrechten beschikken de verschillende beroepen?

Afhankelijk van hun toegangsrechten heeft elke categorie zorgverstrekkers toegang tot bepaalde gedeelde gegevens. De toegangsregels variëren dan ook afhankelijk van de zorgverleners die uw gegevens raadplegen. Zo kan een apotheker uw laboratoriumresultaten niet zien, maar kan een arts wel zien welke medicijnen u werden afgeleverd.

Op dit moment hebben alleen artsen en apothekers op nationaal niveau toegang tot uw gegevens. De standaard toegangsregels voor de andere zorgverstrekkers (welke informatie verplegend personeel, kinesitherapeuten enz. kunnen raadplegen) zullen in de loop van de tijd worden vastgesteld.

Om te bestaan moet de ‘therapeutische relatie’ worden bewezen: dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw elektronische identiteitskaart overhandigt aan de opnamedienst van een ziekenhuis, een huisarts of een apotheker.