Inschrijving van een wilsonbekwame persoon

Bij gebrek aan een door de meerderjarige patiënt aangestelde vertegenwoordiger bepaalt de wet betreffende de rechten van de patiënt dat wanneer de patiënt wilsonbekwaam is, de bewindvoerder over de betrokkene, zijn partner of een naast familielid een beslissing in zijn naam kunnen nemen (volgens de prioriteitsvolgorde die in de wet is vastgelegd). In het kader van het elektronisch gedeeld gezondheidsdossier betekent dit dat de beslissing om toe te stemmen met de gegevensdeling kan worden genomen door één van de hiervoor vermelde personen.

  • Als de patiënt over een ISI- of ISI+kaart beschikt, kan zijn wettelijke vertegenwoordiger de huisarts, de opnamedienst van het ziekenhuis, de ziekenfondsen en de apothekers vragen om zijn toestemming te registreren.
  • Als de patiënt niet over een eID-identiteitskaart noch over een ISI/ISI+kaart beschikt, gelieve dan het pdf-formulier in te vullen en terug te sturen naar de administratieve dienst van Abrumet.

Wanneer de patiënt opnieuw wilsbekwaam is, kan hij deze toestemming uiteraard herzien.