Heeft mijn huisarts toegang tot de in een ziekenhuis geregistreerde medische documenten?

Huisartsen die op een van de gezondheidsnetwerken zijn ingeschreven, hebben toegang tot door de ziekenhuisinstellingen gedeelde medische documenten, voor zover ze binnen de grenzen van de zorgcontinuïteit vallen en voor zover de auteur en de patiënt de toegangsrechten tot de gedeelde documenten niet hebben beperkt.