Een zorgverlener uitsluiten van mijn volledige gedeeld gezondheidsdossier

Om persoonlijke redenen kunt u beslissen om een specifieke zorgverlener nooit toegang te geven, zelfs niet in spoedeisende gevallen. Dit toegangsverbod blijft geldig tot u zelf de zorgverstrekker het toegangsrecht teruggeeft.

Om dit te doen, gaat u naar ‘mijn dossier’, ‘toegangsmachtiging’. Hier selecteert u ‘een uitsluitingsrelatie toevoegen’ en vult u de naam van de arts in die u van uw volledige gedeeld gezondheidsdossier wenst uit te sluiten.

De uitgesloten artsen zien geen enkel gedeeld document dat op u betrekking heeft.