De toestemming via de inschrijving

Wanneer u zich inschrijft, geeft u de artsen die u behandelen uw toestemming, ofwel uw goedkeuring als patiënt om uw gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

Uw inschrijving op het Brusselse Gezondheidsnetwerk is gratis en overal in België geldig. Deze toestemming maakt het mogelijk om op een beveiligde elektronische manier gezondheidsgegevens uit te wisselen in het kader van 3 projecten:

  1. het delen van medische gegevens via de 4 Belgische gezondheidsnetwerken. De Brusselse, Waalse en Vlaamse gezondheidsnetwerken communiceren met elkaar dankzij het federale Hub Metahub project.
  2. het Gedeeld Farmaceutisch Dossier
  3. Vitalink

Het staat u vrij om u op ieder ogenblik in en weer uit te schrijven. De uitschrijving heeft wel een nationale draagwijdte. Als u uw toestemming intrekt, worden alle diensten die met deze projecten verbonden zijn geïnactiveerd.