photo Réseau Santé Bruxellois

Ik raadpleeg mijn online medisch dossierMijn dokter en ik, wij hebben zo veel te delen.

Vertoont u symptomen van het Coronavirus (COVID-19)?
U kan deze app gebruiken voor u contact opneemt met uw huisarts of een andere zorgverlener.

Het Brussels Gezondheidsnetwerk steunt het UMC Sint-Pieter, dat u gratis een online tool voor beoordeling en doorverwijzing ter beschikking stelt. Het UMC van Brussel ontwikkelde dit hulpmiddel in samenwerking met Eonix.
Op basis van symptomen en een aantal parameters die u meedeelt door het invullen van een vragenlijst, schat de app de kans in dat u met het virus besmet bent. Vervolgens worden u de maatregelen en acties voorgesteld die u moet ondernemen. Wij houden ons uiteraard aan de adviezen van de overheid.

Start hier uw Covid-19-beoordeling

U wordt verzocht een profiel aan te maken, met een minimum aan gegevens die wij nodig hebben om met u te kunnen communiceren. Vervolgens stellen wij u een reeks vragen, om u onmiddellijk een advies te kunnen geven en u verder wegwijs te maken. U zal dagelijks een mailtje ontvangen, waarin u wordt uitgenodigd om desgewenst uw gezondheidstoestand opnieuw te beoordelen.
Wij werken ook aan een overzicht van veelgestelde vragen (FAQ) en praktische inlichtingen, dat geregeld zal worden bijgewerkt. Wij werken nauw samen met artsen uit alle vakgebieden en uiteraard met infectiologen.
Deze tool vervangt in geen geval het advies van een professional uit de gezondheidszorg. Het is een indicatief hulpmiddel dat relevante informatie verstrekt.

Privacyverklaring

Eonix en het UMC Sint-Pieter verbinden zich tot het beschermen en respecteren van uw privacy overeenkomstig de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Moet u contact opnemen met uw huisarts?
SafeLink : Een tool voor de thuismonitoring van uw covid-19 patiënten

Op initiatief van The Faktory stelde een verbond van vrijwillige ontwikkelaars waartoe o.a. het Brussels Gezondheidsnetwerk en het Réseau Santé Wallon behoren, zonet een kosteloze en betrouwbare tool ter beschikking om covid-19-patiënten thuis op te volgen: SafeLink

De patiënt wordt door de huisarts ingeschreven op het SafeLink-platform. Hij wordt via sms twee keer per dag (of vaker als zijn toestand dat vereist) verzocht om via een online vragenlijst een reeks indicatoren door te geven: temperatuur, ademhalingsmoeilijkheden, polsslag, pijn aan de borst… De doorgestuurde parameters worden geanalyseerd door een medisch goedgekeurd algoritme. Aan de patiënt wordt dan een kleurcode toegekend die de ernst van zijn toestand aangeeft (groen: stabiel; oranje: risico; rood: kritiek). De arts van zijn kant krijgt doorlopend, via zijn computer of smartphone, feedback over de relevante klinische symptomen van zijn patiënt.

De operators Telenet/BASE, Orange Belgium, Proximus ainsi que RingRing verlenen uitgebreide technische en financiële ondersteuning aan dit project voor het verzenden van de sms’jes naar de patiënten.

Hierbij vindt u document om SafeLink beter te begrijpen :

Neem een actieve rol op in je gezondheid

Deel uw gezondheidsgegevens op een beveiligde manier

Ontdek hoe u uw gezondheid beter kunt beheren door u aan te melden op uw beveiligde online portal.

U wilt meer betrokken zijn bij het behandelen van uw gezondheid, het portaal van het Brussels Gezondheidsnetwerk helpt u daarmee. U kunt onder andere zien welke documenten worden gedeeld op gezondheidsnetwerken, hoe u de toegang tot uw documenten kunt beheren, vertrouwenspersoon aangeven, ….

Vijf video’s leggen je stap voor stap uit hoe je het moet doen.

 

 

Uw online medisch dossier, dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk

Het online medisch dossier stelt patiënten in staat om hun medisch dossier te allen tijde te bekijken, voor een beter beheer van hun gezondheid en de gezondheid van hun familie.

Sinds Januari 2019, hebt u elektronische toegang tot de inhoud van uw gedeelde documenten.

De elektronische toegang van de patiënt tot zijn of haar medisch dossier maakt deel uit van het e-Gezondheidsactieplan dat goedgekeurd werd door alle Belgische ministers van volksgezondheid. Vraag aan uw zorgverstrekkers om de optie te activeren die u toegang geeft tot de inhoud van uw documenten. Meer informatie hierover.

 

Online medisch dossier van de patiënt: Voor een beter beheer van uw gezondheid

Het online medisch dossier, voor een beter beheer van uw gezondheid en de gezondheid van uw familie.

Het online medische dossier van de patiënt is de kern van de uitwisseling van gezondheidsgegevens. België heeft gekozen voor de onderlinge verbinding van online medische dossiers en de informatiestroom tussen zorgverstrekkers in plaats van het centraliseren van medische gegevens van de patiënt. Het is deze bundeling van medische gegevens die leidt tot het gedeeld medisch dossier.

De voordelen van online medische dossiers?

  • Optimale gezondheidszorg door betere communicatie tussen uw artsen
  • Uw gedeelde documenten zijn toegankelijk via een webportaal
  • U biedt alle artsen die u moeten behandelen een globaal overzicht van uw gezondheidsgeschiedenis

Het delen van medische gegevens maakt deel uit van het exclusieve kader van de continuïteit van zorgverlening om de kwaliteit en veiligheid ervan te verbeteren. Met andere woorden, een zorgverstrekker die niet direct betrokken is, kan geen aanspraak maken op toegang tot gegevens die op u betrekking hebben. Er moet een therapeutische relatie bestaan tussen u en de zorgverstrekker.

Leden en ziekenhuizen die op het Brusselse Gezondheidsnetwerk zijn aangesloten